هنگام استفاده از کاشى و سرامیک

به کدام شرکت می توان اعتماد کرد؟

چسب های کاشى و سرامیک

بائومیت با چسب هاى کاشى و سرامیک و پرکننده دزرهای کاشی و سرامیک (پودر بند کشی کاشی و سرامیک) در مکان هاى خیس نیز تخصص خود را به نمایش می گذارد. بائومیت با فلسفه کار با کیفیت و مطمئن خود چسب کاشى و سرامیک و پر کننده ى درز بائومیت را تولید کرده که براى هر نوع سطح زیرین و هر اندازه راه حل حرفه اى ارائه می کند.

طبق استاندارد هماهنگى و تناسب اروپا که در اروپا نیز به عنوان استاندارد TS EN 12004 شناخته مى شود، محصولات بر اساس اجراهاى فنى خود دسته بندى مى شوند. در سایه طبقه بندى فنى، کاربران موفق به انتخاب درست بر اساس نیاز خود می شوند. طبق استاندارد ویژگى محصولات از جمله، ماده اصلى، شاخص هاى مقاومت، قابلیت نگهدارندگى در مقابل افتادن، مدت زمان کار و خشک شدن آنها معرفى شده اند.

 در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا، استاندارد TS EN 12004 از طرف وزارت شهرسازى و حومه در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا، گروه ها موظف به داشتن علامت CE هستند.
بر این اساس تمام شاخص هاى فنى ارائه شده در چارچوب CE باید به مصرف کنندگان اعلام شود و در عین حال باید سند تناسب همراه با محصول در بازار ارائه شود. 

در این حوزه بائومیت تمام نشان هاى CE و TSE ، گواهی ها و نتایج تست های تمام الزامات ،را رعایت کرده و یک همکارى مطمئن با مصرف کننده ارائه می دهد.

طبقه بندى هاى فنى در استاندار TS EN 120 به شکل زیر است :

 ماده اصلى:

C: بر پایه سیمان ، D: بر پایه دیسپرسیون ( آکرلیک ) ، R: بر پایه رزین

طبقه ى اجرا:

۱: اجراى استاندارد ، ۲: اجراى عالى 

ویژگى هاى بیشتر:

T: خاصیت سُر بودن آن کاهش یافت ، E: عمر آن طولانى شده  ، F: سخت شدگى سریع 

چسب ها بر اساس شاخص هاى انعطاف پذیرى  TS EN 12002 مورد ارزیابى قرار گرفته اند و مطابق آن

درجه انعطاف پذیرى:

S1: انعطاف پذیر ، S2: بسیار انعطاف پذیر

بر طبق این ویژگی ها ، ارزیابى طبقه بندى فنى چسب های کاشی و سرامیک بائومیت به شکل زیر است

بیسیک  (C1)  : ملات چسب، اجراى استاندارد، بر پایه سیمان

پرو (C1TE)  : ملات چسب با عمر طولانى که خاصیت سُر خورد آن کاهش یافته، با اجراى استاندارد، بر پایه سیمان

بیانکو (C1T) : ملات چسب که خاصیت سُر خوردن آن کاهش یافته، با اجراى استاندارد، بر پایه سیمان سفید

فلکس یونى  (S2T S1) ملات چسب انعطاف پذیر که خاصیت سُر خوردن آن کاهش یافته، با اجراى عالى، بر پایه سیمان

فلکس مارمور (C2T) : ملات چسب که خاصیت سُر خوردن آن کاهش یافته، با اجراى عالى، بر پایه ى سیمان سفید

فلکس تاپ (C2TE S1) : ملات چسب انعطاف پذیر با عمر طولانى که خاصیت سُر خوردن آن کاهش یافته، با اجراى عالى، بر پایه سیمان

هنگام انتخاب محصول باید به ابعاد کاشى و سرامیک ، ویژگى هاى سطح، شرایط محیطى و به ویژه به جنس کاشى و سرامیک دقت شود. توصیه مى شود چینی هایى که خاصیت جذب کم آب دارند و محصولات مشابه به همراه محصولاتى که مقاومت بالا و انعطاف پذیرى مناسب دارند، استفاده شوند.

چسب هاى کاشى و سرامیک بائومیت C2 که خاصیت انعطاف پذیرى و مقاومت بالا دارند و حاوى ترکیبات اصلاحى هستند در سطوح زیرین سخت، کاشى و سرامیک هایی که خاصیت جذب سنگین و پایین آب دارند، بدون ایجاد خرابى، ثبات مطمئن و با دوامى ایجاد می کنند.

محصولات بیسیک، پرو و بیانکو از سرى چسب های کاشى و سرامیک بائومیت ، براى مکان هاى داخلى ترجیح داده مى شود. بائومیت یونى فلکس، فلکس تاپ و فلکس مارمور براى مکان هاى داخلى و خارجى، چسباندن هر نوع کاشى بر روى کف یا دیوار و به ویژه چسباندن کاشى هاى چینى در ابعاد بزرگ ترجیح داده مى شود.

بائومیت بیسیک که از سری چسب های کاشى و سرامیک گروه C1 است با ویژگى قیمت مناسب و اجراى خوب برای نصب کاشى هاى کف گزینه مناسبی براى اپراتورها به نظر می باشد.

بائومیت پرو  از سری چسب های کاشى و سرامیک گروه C1TE براى چسباندن کاشى و سرامیک کف و دیوار در فضاهاى داخلى استفاده مى شود. از آن جایى که مدت زمان کار کردن آن زیاد است (یعنى دیر خشک شده و از چسبندگى نمى افتد) در حین کار براى کاربر ایجاد مشکل نکرده و کاربرد آن آسان است. در فضاهاى داخلى در صورت نیاز به چسب کاشى و سرامیک سفید رنگ مى توان از بائومیت بیانکو از گروه C1T استفاده کرد.

بائومیت فلکس یونى ، از سری چسب های کاشى و سرامیک گروه C2T S1 ، مقاومت چسبندگى و پیشگیرى از نفوذ آب را افزایش داده و در حالت عمودى خاصیت نگهدارندگى بالایى دارد. به ویژه محصولى است که در بازسازی ها بدون شکستن کاشى و سرامیک هاى موجود بر روى دیگر آنها کاربرد دارد.

بائومیت فلکس مارمور ، ملات چسبى فلکس (انعطاف پذیر) است که براى چسباندن سنگ هاى سنگین  مثل مرمر استفاده مى شود. از این محصول که رنگى کاملاً سپید دارد به راحتى مى توان در چسباندن آجر شیشه اى، مرمرهاى رنگ روشن، سنگ هاى طبیعى و یا کاربرد موزائیک ها به راحتى استفاده کرد. به ویژه در کابردهاى سنگ طبیعى که بدنبال آن هستیم که رنگ طبیعى سنگ ها عوض نشود ، فلکس مارمور نقش مهمى ایفا می کند.

بائومیت فلکس تاپ ، چسب دیگرى از گروه فلکس (انعطاف پذیر) ، از سری چسب های کاشى و سرامیک گروه C2TE S1 است که مدت زمان کار کردن آن زیاد است، قابلیت پیشگیرى از نفوذ آب دارد، براى چسباندن کاشى و سرامیک روى کاشى و سرامیک و به ویژه در مکان هاى که بیش از حد خیس هستند مورد استفاده می باشد .به علاوه براى استخرها و سطوحى که زیر بارهاى سنگین نیازمند انعطاف پذیرى بالا هستند، محصول مطمئنى مى باشد.

پرکننده درز ها (پودر بندکشی)

پرکننده درز (پودر بند کشی کاشی و سرامیک) بائومیت پرمیوم فیوژ از گروه CG2 در مقابل یخ زدگى و آب مقاوم است، فلکس (انعطاف پذیر) است و براى بند کشی کاشی و سرامیک کف و دیوار مناسب است.

این محصول در آشپزخانه، حمام، تراس، استخرها و یا مکان هایى که داراى سیستم هاى حرارت از کف هستند به احتى استفاده مى شود.

بائومیت پرمیوم فیوژ (CG2 WA) : پرکننده ى درز (پودر بندکشی) با مقاوت بالا در مقابل سایش است که جذب آب در آن کاهش یافته و با اجرای عالی و بر پایه سیمان است

پرکننده هاى درز بائومیت پرمیوم فیوژ نیز که در قالب استاندارد TS EN 13888 تولید مى شوند، به مانند چسب هاى کاشى و سرامیک طبقه بندى فنى دارند.

طبقه بندى بائومیت پرمیوم فیوژ به شرح زیر است:

ماده ى اصلى:

CG: پرکننده درز بر پایه سیمان ، RG: پرکننده بر پایه ى رزین واکنش دار

دسته بندى قابلیت اجر ا:

۱: اجراى استاندارد ، ۲: اجراى عالى

ویژگى هاى مضاعف:

W: خاصیت جذب آب کم ، A: مقاومت بالا در برابر سایش

بائومیت پرمیوم فیوژ ، ۲۴ گزینه براى انتخاب رنگ ارائه مى کند.

عایق های رطوبت

در فضاهاى بسیار مرطوب پیش از کاربرد سرامیک ، اجراى ایزولاسیون آب بسیار مهم است. به همین دلیل در فضاهاى داخلى به منظور عایق کاری آب در حمام، توالت و وان و عایق کاری آب در فضاهاى بیرونى در استخرهاى زینتى و شنا،مخزن ها و انبارهاى آب و مکان هاى بدون سقف براى انتخاب محصول باید بسیار
دقت شود.

محصولات مربوط به عایق آب و ملات هاى تعمیرى بائومیت تمام احتیاجات و کاربردها را در نظر گرفته و به همین دلیل براى تمام موارد عایق کاری آب با اطمینان مورد استفاده قرار می گیرد.

بر اساس این ویژگى طبقه بندى محصولات عایق کاری بائومیت به شرح زیر است

پروف : محصول عایق آب تک جزئى، براى فضاهاى داخلى، با قابلیت ارتجاعى و بر پایه سرمه است

پروتکت ۲k : محصول عایق آب دو جزئى، براى فضاهاى داخلى و خارجى، بر پایه سیمان و نیمه ارتجاعى است.

پروتکت ۲k ارتجاعی : محصول عایق آب دو جزئى، براى فضاهاى داخلى و خارجى، بر پایه سیمان و کاملاً ارتجاعی است

پرسیسو : ملات تعمیرى براى مرحله پیش از عایق کردن و غیر ساختمانى است

کلیه حقوق این سایت برای گروه بازرگانی بائوفیکس محفوظ است