همه چیز برای تعمیر نما شما

همچنین نما که به طور مرتب از آن مراقبت می کنید، به مرور زمان نیاز به بازسازی دارد. فرقی نمی‌کند که در مورد نمای حرارتی و یا فقط گچ‌کاری شده باشد، فرقی نمی‌کند که در چه محیطی قرار گرفته باشد. امکانات بیشتری وجود دارد، نحوه بازسازی نما. با توجه به شرایط آلودگی یا آسیب، نحوه بازسازی از یک روشن کردن ظاهر ساده توسط یک پوشش تا یک بازسازی کامل تعیین می شود. بازسازی نما با متریال Baumit به خانه شما برای چندین سال دوباره چهره ای جدید می بخشد.